Nieuws

Start van het project ‘Insects in novel production cycles’

Gepubliceerd op
27 maart 2019

Onlangs is een KennisBasis-project ‘Rol van insecten in nieuwe productiecycli’ gestart. Wageningen Livestock Research, Wageningen Food Safety Research, Wageningen Food and Biobased Research, Wageningen Plant Research and Wageningen Economic Research werken samen in dit project. Het project richt zich op de eerste schakel in de insectenketen en onderzoekt de mogelijkheden voor een circulaire en klimaat-neutrale omzetting van plantaardige reststromen, bijproducten en afvalstromen in nieuwe eiwitten door insecten.

De potentie voor het inzetten van diverse reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie en andere afvalstromen’ als substraat voor insectenkweek, zal worden vastgesteld voor beschikbaarheid, samenstelling, geschiktheid, transport, kosten, consumentenacceptatie, veiligheid en duurzaamheid. Een selectie van de meest veelbelovende substraten zal in kleinschalige experimenten worden getest op ontwikkeling, groei en overleving van zwarte soldatenvlieglarven. Hierbij worden ook voedselveiligheidsaspecten meegenomen. Consumentenacceptatie van het eten van producten van dieren die zijn gevoerd met insecten gebaseerde voeders, met duurzaamheid en circulariteit in ogenschouw nemend, zullen worden onderzocht in een literatuuronderzoek.