Project

Toekomstbestendig diertransport

De veetransportsector wil wetenschappelijk onderbouwd in kunnen spelen op ontwikkelingen die tijdens een diertransport op kunnen treden, dit om te doen wat het beste is voor het diercomfort/-welzijn. Hierdoor kunnen transparantie, consumentenvertrouwen in de veetransportsector en goede prijskwaliteit verhouding worden gewaarborgd.

In de transitie naar duurzame veehouderijketens werkt de transport branche (veehandel, veetransport, verzamelcentra, importeurs en exporteurs) aan de vraag welke impact nationale en internationale maatschappelijke ontwikkelingen hebben op het transport van dieren, hoe hier op kan worden ingespeeld en met name hoe het welzijn van de dieren tijdens het transport structureel kan worden verbeterd.

In het op varkens, kalveren en runderen gerichte project 'toekomstbestendig diertransport' bestaat behoefte aan innovatie, inclusief een wetenschappelijke onderbouwing, voor het toepassen van innovatieve sensoren, materialen en systemen die bij kunnen dragen aan:

  • het op een verantwoorde wijze vervoeren van dieren;
  • een objectieve beoordeling van diercomfort/-welzijn tijdens transporten;
  • borgen van diercomfort/-welzijn tijdens transport.

Door de toepassing van innovatieve (sensor)systemen ontstaat er gedetailleerd overzicht van transportprocessen (multisensor technology for comfortable animal transport) die bijvoorbeeld in (big) data-analyses kunnen worden benut om tot een verdere optimalisatie te komen. Daarnaast wordt de informatie benut om richting maatschappij, bijvoorbeeld jaarlijks, te rapporteren over een hoe groot percentage van de transporten op een voor het dier comfortabele wijze heeft plaatsgevonden en bij een hoe groot percentage van de transporten er ruimte is voor verbeteringen en waar die zich op moeten richten.

Publicaties