Driemaal grasopbrengsten meten op KTC De Marke

Nieuws

Viermaal grasopbrengsten meten op KTC De Marke

Gepubliceerd op
24 juni 2019

Frank Hollewand, stagiaire bij Wageningen University & Research vertelt in een vlog hoe zij in vier stappen de gewasopbrengsten gaan meten op KTC De Marke. Dit moet leiden tot een betere benutting van mest en mineralen.

Het gras wordt op verschillende manieren gemeten. Ten eerste gebeurt dat met een grashoogtemeter. ''We laten elke tien een passen de meter een keer zakken en dan wordt er op het scherm de hoogte weergegeven'', legt Frank uit. Zo verzamelen we meer perceelsspecifieke informatie. Vervolgens gaan we met een Pasture reader nogmaals de hoogte meter. Deze reader is gemonteerd op de de maaier en kan met ultrasone geluid gewashoogte en de gewasdichtheid meten. Deze informatie is via een sensor in de trekker van een terminal af te lezen.

Bij het oogsten worden nogmaals gegevens verzameld. Op de hakselaar zit een NIR sensor. Deze meet de waarde van het gras en de hoeveelheid. Tot slot gaat de wagen nog een keer over de weegbrug. In vier stappen wordt de opbrengsten van de graspercelen op KTC de Marke nauwkeurig bepaald, zodat er minder verspilling is van mest en de mest beter benut wordt.

Bekijk hieronder het filmpje van Frank Hollewand vanuit het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) over het meten van gewasopbrengsten op KTC De Marke.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan