Project

Vitaal en gezond kalf

De globale achtergrond van het project "Vitaal & Gezond Kalf (VGK) in een duurzame veehouderij" is de wens van de Nederlandse veehouderij om veilig en zorgvuldig voedsel te produceren en daarmee aan een gezonde veehouderij te werken door een optimale preventie van dierziekten.

Doelstelling

Het doel van VGK is reductie van dierziekteproblematiek (focus luchtwegproblemen) en het daaraan gekoppelde antibioticumgebruik, door een ketenbrede aanpak.

VGK wil dat bereiken door het leveren van wetenschappelijk onderzoek op verschillende niveaus binnen de totale keten (melkveebedrijf, transport, en vleeskalverbedrijf) en vanuit verschillende invalshoeken (voeding, klimaat, transport en dierziekte management).

Publicaties