Nieuws

Voederwaardeprijzen helpen bij aankoop rundveevoeders

Gepubliceerd op
7 april 2020

Wageningen Livestock Research berekent vierwekelijks de actuele voederwaardeprijzen voor melk- en vleesvee. Zij doet dit op verzoek van de Nederlandse diervoedersector. De prijs van mengvoergrondstoffen is bepalend voor de hoogte van energie- en eiwittoeslagprijs. Samen vormen ze de voederwaardeprijs. Veehouders en andere belanghebbenden gebruiken de resultaten bij de aankoop van voeders.

Voor melk- en vleesvee is er een eigen energieprijs en eiwittoeslagprijs, die worden berekend met actuele marktprijzen voor mengvoergrondstoffen. Als tussenstap berekenen we de prijzen van een reeks praktijkmengvoeders met uiteenlopende Darm Verteerbaar Eiwit (DVE) gehalten. Daarbij wordt binnen de gestelde eisen de prijs per mengvoeder zo laag mogelijk gehouden. Daar komt nog 6 euro per 100 kg bij voor het samenstellen, produceren en distribueren van mengvoeders. Dan hebben we de prijzen franco boerderij (exclusief btw), waaruit we tenslotte de kVEM- en kVEVI-prijs plus de toeslagprijs per kg DVE berekenen.

Invloed grondstofprijzen

Een hoge DVE-toeslag komt door relatief dure eiwitrijke grondstoffen die zorgen voor een groot prijsverschil tussen een brok met 90 DVE in vergelijking met 180 DVE. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van figuur 1 en 2.

Figuur 1. Prijsverloop van 90 en 180 DVE-brok plus een aantal belangrijke grondstoffen in november 2015-2019 (euro/100 kg)
Figuur 1. Prijsverloop van 90 en 180 DVE-brok plus een aantal belangrijke grondstoffen in november 2015-2019 (euro/100 kg)

In figuur 1 staat het prijsniveau van mengvoergrondstoffen in november van de afgelopen vijf jaren. Eveneens de prijzen van melkveebrok met 90 en 180 DVE. November 2015 en 2016 was bestendig sojaschroot het duurst. Maar door het hoge DVE-gehalte wordt dit product meestal wel opgenomen in eiwitrijke brok. In die periode was het prijsverschil tussen 180 DVE- en 90 DVE-brok dan ook het grootst. En daardoor was toen de DVE-toeslag hoog ten opzichte van de kVEM-prijs (figuur 2).

Figuur 2. Verloop energieprijzen en eiwittoeslagprijzen voor melkvee in november 2015-2019 (eurocent)
Figuur 2. Verloop energieprijzen en eiwittoeslagprijzen voor melkvee in november 2015-2019 (eurocent)

November 2018 waren de mengvoeders duurder dan in 2015 en 2016 (figuur 1) maar toen was de kVEM-prijs relatief hoog (figuur 2), mede door relatief hoge graanprijzen. Daarom moet voor een correcte berekening van de voederwaardeprijs van een voedermiddel altijd de waarde van de DVE en de VEM bij elkaar worden geteld.

Mengvoer of vochtrijk?

Veehouders gebruiken de prijzen bij de aankoop van ruwvoer, mengvoer, enkelvoudige grondstoffen of vochtrijke krachtvoeders. Ze willen graag weten wat op hun bedrijf het best past. Stel je hebt voldoende ruwvoer, maar zoekt een eiwitaanvulling van jouw snijmaïsrijke rantsoen. Dan kun je voor een eiwitrijk mengvoer kiezen, maar kan bijvoorbeeld ook bierbostel passen. November 2019 was de kVEM-prijs 17,5 en de DVE-toeslagprijs 64,8 eurocent. De voederwaarde van bierbostel komt dan uit op € 52,90 per ton, terwijl de marktprijs toen € 53,50 was (101% van de voederwaardeprijs). Met een marktprijs net boven de 100% lijkt bierbostel financieel gezien niet aantrekkelijker dan eiwitrijk mengvoer. Maar bierbostel heeft wel een OEB van +56, die niet in de voederwaardeprijs wordt meegenomen en in een tekortsituatie wel bijdraagt aan de eiwitvoorziening. Verder heb je voor een vochtrijk voeder extra opslagcapaciteit, arbeid en machines (zoals voermengwagen) nodig. Uitgebreidere vergelijking van de aankoopprijs van voeders met hun voederwaardeprijs kun je vinden in de vakpers en op websites van leveranciers.

Gratis downloaden

De actuele voederwaardeprijzen zijn vrij toegankelijk op de website www.voederwaardeprijzen.nl. De website toont deze gegevens in het nieuwste overzicht ‘Energie en eiwittoeslagprijzen rundvee’, evenals de resultaten van afgelopen jaren en een toelichting op het gebruik van de voederwaardeprijzen.