Nieuws

Voeradditief verlaagt methaanuitstoot melkkoeien significant

article_published_on_label
28 januari 2021

Een nieuw veevoeradditief vermindert de methaanuitstoot van melkkoeien in Nederland significant, variërend van 27% tot 40% minder uitstoot per koe, afhankelijk van het rantsoen van de koe, en hoeveel methaanremmer aan het voer wordt toegevoegd. Dit zijn de conclusies van een onderzoek naar de werking van methaanremmer Bovaer van DSM. Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research op de Dairy Campus in Leeuwarden.

Methaan is een krachtig broeikasgas dat bijdraagt aan klimaatverandering. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de veehouderij voor 2030 de hoeveelheid broeikasgassen met ca. 2 megaton wil reduceren.

De proef met Bovaer is opgezet om de hoeveelheid methaanreductie vast te stellen bij drie verhoudingen graskuil en maiskuil van het ruwvoer, typisch voor omstandigheden in verschillende regios in Nederland en bij twee doseringen van de Bovaer. De studie is uitgevoerd met 64 Holstein-Friesian koeien in het midden van hun lactatie. De wetenschappers onderzochten het effect van het toevoegen van een lage dosering (60 mg/kg voer DS*) en een medium dosering (80 mg/kg voer DS) Bovaer aan de drie verschillende rantsoenen.

Methaanreductie tussen 27% en 40%

Onderzoeker André Bannink: “De resultaten zijn absoluut veelbelovend. Bovaer remt methaanvorming effectief, maar hoe effectief precies, hangt af van het rantsoen dat de koe krijgt.” De lage dosering van Bovaer gaf 27% minder methaanuitstoot per kilo voer wanneer het rantsoen geen maiskuil bevatte, tot 35% minder methaanuitstoot per kilo voer bij het hoogste aandeel maiskuil. Bij de medium dosis van Bovaer® was dat respectievelijk 29% en 40% minder methaanuitstoot. Het onderzoek duurde drie maanden en werd uitgevoerd op de Dairy Campus in Leeuwarden, onder supervisie van veevoederexperts van de Wageningen Universiteit & Research.

De resultaten zijn absoluut veelbelovend. Bovaer remt methaanvorming effectief, maar hoe effectief precies, hangt af van het rantsoen dat de koe krijgt.
André Bannink, onderzoeker

De gegevens uit het onderzoek dienen als onderbouwing voor een accreditatie van Bovaer in de klimaatmodule van de Nederlandse Kringloopwijzer. In de Kringloopwijzer wordt methaan uitgedrukt per kilo voer. De resultaten geven boeren inzicht in het effect van het gebruik van de methaanremmer. Bovendien bieden concrete methaanreductiegegevens de kans om individuele boeren in de toekomst te erkennen en te belonen voor de duurzaamheidsmaatregelen die ze nemen in hun bedrijf.

Op Dairy Campus meten onderzoekers methaanemissie in speciale voerbakken.
Op Dairy Campus meten onderzoekers methaanemissie in speciale voerbakken.

Een kwart theelepel Bovaer per koe per dag vermindert de methaanuitstoot gemiddeld met ongeveer 30%. Het voederadditief draagt daardoor direct bij aan een vermindering van de ecologische voetafdruk van vlees, melk en zuivelproducten.

Het onderzoek met de methaanremmer is ontwikkeld en uitgevoerd door een consortium van partners uit de hele zuivelwaardeketen, bestaande uit DSM, Wageningen Universiteit & Research, FrieslandCampina, Agrifirm, De Heus Voeders en ForFarmers.

Bovaer kaart NL.jpg

*DS staat voor drogestof. Drogestof is dat wat overblijft aan gras en hooi als je het vocht eruit haalt.