Nieuws

Wegen van kuilen voor onderzoek dichtheidsbepaling in volle gang

Gepubliceerd op
26 juni 2013

Tijdens het eerste inkuilmoment van dit jaar hebben diverse loonwerkers en veehouders de oogst gewogen die de kuil in is gegaan. Deze gegevens worden gebruikt in een project van BLGG AgroXpertus en Wageningen UR Livestock Research om de bepaling van de kuildichtheid voor de BEX te verbeteren.

Begin dit jaar heeft u onder andere via deze website een oproep kunnen lezen om deelnemers voor dit project te werven. Daar zijn erg veel reacties op gekomen, waar we ontzettend blij mee zijn. Het is mooi om te zien dat de Nederlandse melkveehouders en loonwerkers veel enthousiasme laten zien voor dit project en bereid zijn om mee te werken  aan de verbetering van de bepaling van de kuildichtheid. Dit is in het belang van de gehele sector. Een mooi voorbeeld van een sector die zijn verantwoordelijkheid neemt. Onze dank gaat dan ook uit naar alle loonwerkers en veehouders die zich hebben aangemeld voor het project.

Gebruik weegwagens

Om logistieke redenen en voor een goede betrouwbaarheid van de wegingen vinden de wegingen hoofdzakelijk plaats bij bedrijven waar de loonwerker over weegwagens beschikt. Een tiental loonbedrijven neemt nu deel aan dit project, samen met hun klanten. De volgende loonbedrijven zijn vanaf de eerste snede aan de slag gegaan met de wegingen.
Loonbedrijf Plaats Provincie
Gebr. van Eijck Alphen Noord-Brabant
De West West-Beemster Noord-Holland
Den Hartog Culemborg Gelderland
F Looman Oudewater Utrecht
Huls Jupsingboertange Groningen
J. de Heus Langbroek Utrecht
L. Veldman Luinjeberd Friesland
Stigter Snelrewaard Utrecht
Meiland Azewijn Gelderland
Ten Hove Kamperveen Overijssel

Aanmelden kan nog

Ook de rest van het jaar zullen er nog graskuilen gewogen worden. Daarnaast worden er komend najaar ook 50 snijmaïskuilen gewogen. Bedrijven die over een goede weeginrichting op de oogsttrein beschikken, kunnen zich ook nog steeds aanmelden bij Gerard Abbink (BLGG AgroXpertus) of Herman van Schooten (Wageningen UR Livestock Research).