Persbericht

Welzijnsvriendelijk verdoven van snoekbaarzen met stroom is haalbaar

Gepubliceerd op
24 mei 2016

Het welzijnsvriendelijk verdoven van snoekbaars is haalbaar. IMARES en Livestock Research van Wageningen UR hebben dit resultaat bereikt in het project Duurzaam Snoekbaarscollectief. De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van “medische technologie” om te laten zien dat de vissen met stroom onmiddellijk kunnen worden verdoofd en niet meer bijkomen.

De haalbaarheid van het elektrisch verdoven van snoekbaarzen betekent een belangrijke stap voor het welzijnsvriendelijker doden van deze vissen. In samenwerking met de vier kweekbedrijven hebben IMARES en Livestock Research laten zien dat snoekbaarzen binnen één seconde verdoofd worden door de elektrische stroom. De vissen zijn dan onmiddellijk buiten bewustzijn, zoals is gebleken uit hersenfilms (EEG’s), die ook voor medische doeleinden worden ingezet. De snoekbaarzen worden in bewusteloze staat gedood door ze in ijswater te plaatsen. Metingen aan de kwaliteit van de filets laten zien dat verdoven mogelijk is met behoud van de kwaliteit van het product.
Voor het elektrisch verdoven en daarna doden zijn gedetailleerde specificaties opgesteld die ook onder praktijkomstandigheden getoetst moeten worden. Pas daarna kan verdovingsapparatuur voor de praktijk worden gebouwd.

In het onderzoek hebben de snoekbaarskwekerijen Excellence Fish, Aquacultuur Enkhuizen, Janssen van Maris en Van Slooten Aquacultuur en het technisch bedrijf van verdovingsapparatuur SeaSide uit Noorwegen nauw samengewerkt met de twee onderzoeksinstellingen IMARES en Wageningen UR Livestock Research.

Dit project is geselecteerd in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma "Perspectief voor een duurzame visserij" dat wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij (EVF).