Project

Ontwerpwedstrijd Veehouderij

Witte vlekken in de toekomst van de veehouderij – Vul ze in! – En win €1000,-

De uitdaging: ontwerp een idee voor een veehouderij die voor dier, boer en burger aantrekkelijk is.

Deelnemers kunnen zich richten op een deelaspect van het veehouderijsysteem of op de volledige keten. Bijvoorbeeld: stallenbouw, innovatie in de keten, productontwerp, communicatie, logistiek ontwerp of ruimtelijke inrichting.

Waarom een ontwerpwedstrijd Veehouderij?

De toekomst van de veehouderij in Nederland staat ter discussie. Extra aandacht is nodig voor dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid, landschap en milieu met behoud van het inkomen van de boer: een zorgvuldige veehouderij. Analyses van de problemen zijn er voldoende. Het is nu tijd om goed beargumenteerd met oplossingen aan de slag te gaan. Middels deze ontwerpwedstijd nodigen we HAO en WU studenten uit om met constructieve ideeën te komen voor de veehouderij van de toekomst.

Waar moet jouw ontwerp aan voldoen?

 • Het idee draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van de huidige veehouderij
 • Het idee draagt bij aan een verbetering van het maatschappelijk draagvlak voor de veehouderij
 • Het idee heeft een multidisciplinaire insteek
 • Het idee richt zich op een regio in Nederland naar eigen keus van het team
 • Het idee dient op korte of lange termijn realistisch en praktisch uitvoerbaar te zijn

Wat kun je winnen?

 • Een gerenommeerde jury van buiten het onderwijs beoordeelt de inzendingen
 • De 10 meest inspirerende ideeën komen in een publicatie
 • 1e prijs 1.000 euro, 2e prijs 500 euro en 3e prijs 250 euro per team

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Hoe kun je deelnemen?

Deelname

Op deze pagina vind je informatie, die van belang is bij deelname aan de ontwerpwedstrijd.

Voorwaarden

 • Team bestaat uitsluitend uit studenten
 • Minimaal 2 disciplines per team. Bijvoorbeeld uit de disciplines planologie, (agro-) technologie, communicatie, (landschaps-)architectuur, veehouderij, bedrijfskunde, milieukunde, etc.
 • Deelname van één of meerdere studenten uit het niet groene onderwijs is een pré

Procedure

 • Inzendingen dienen uiterlijk 15 september 2012 binnen te zijn. Je kunt je idee e-mailen naar
  Boerengroep Wageningen
  Contactpersoon: Klarien Klingen
  info@ontwerpwedstrijdveehouderij.nl
 • De prijsuitreiking is gepland op 4 oktober 2012

Lees voor alle details over deelname het wedstrijd reglement.

Ontwerpaanpak
Wageningen UR Livestock Research heeft in projecten voor koeien, varkens, pluimvee, konijnen en geiten onder de noemer 'Ontwerpen voor Systeeminnovatie' ervaring opgedaan met een interactieve ontwerpaanpak. Ontwerpen is meer dan een mooie tekening maken. Het is een proces van goed scherp krijgen wat je wil bereiken met het ontwerp en dan pas invullen hoe je dat dan kan doen. Welke functies zijn nodig? Welke eisen stellen betrokkenen bij de productie, zoals het dier of de burger?

Inspiratiebronnen

Inspiratie

Door diverse partijen is al nagedacht over wat er allemaal speelt in de veehouderij, en hoe de sector zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen. Hun inzichten kunnen je bij het ontwerpen tot inspiratie dienen. Of je kunt ze gebruiken om te onderbouwen waarom je denkt dat jouw ontwerp werkelijkheid kan worden. We hebben er een aantal op een rij gezet.
Visies en beleidsstukken (chronologische volgorde)
• Advies Han Lörzing. Nieuwe stallen in Utrecht: kansen voor kwaliteit!
• Provincie Utrecht, februari 2011. Kwaliteitsgids Utrechtse landschappen
• Schets Duurzame Veehouderij (flyer)
• Dr. Henk Bleker, staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, 23 november 2011. Visie veehouderij
• Rabobank, november 2011. Position Paper Veehouderij Rabobank Groep. Voor meer publicaties van de Rabobank per sector zie hier .
• Hans Alders, 22 september 2011. Van mega naar beter - Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgroott e en toekomst van de veehouderij
• Commissie van Doorn, september 2011. Al het vlees duurzaam - De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020
• Top-team Agro&Food, juni 2011. Topsector Agro&Food . ‘Agro&Food: De Nederlandse groeidiamant.’
• Verhue, D. et. al., Veldkamp mei 2011. Opvattingen over megastallen. Een onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor megastallen en de opvattingen hierover.
• LTO Nederland vakgroep Melkveehouderij, mei 2011. Toekomstvisie Melkveehouderij midden in de maatschappij
• Wakker Dier, September 2010. Vijf voor twaalf voor de Nederlandse melkveehouderij . Wake up call voor melkveesector èn maatschappij.
• Taskforce Zorgvuldige Veehouderij van Wageningen UR, 2010. Over zorgvuldige veehouderij – veel instrumenten één concert. Essaybundel 2010 . ISBN 978-90-8585-895-9
• Ministerie van LNV, LTO Nederland, COV, NZO, Nevedi, Rabobank, SNM, Dierenbescherming, IPO en GKC, 19 mei 2009. Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij
• Provincie Utrecht, oktober 2008. De Utrechtse DO-ladder. Afwegingskader Duurzaamheid
• Gerda Verburg, 16 januari 2008. Toekomstvisie op de veehouderij. Kamerbrief
• De Dierenbescherming, 2001. Veehouderij in het jaar 2030. Visie op de toekomst van de veehouderij van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Voor meerdere rapporten en notities van de Dierenbescherming met betrekking tot de veehouderij, zie http://www.dierenbescherming.nl/rapporten.
• Commissie Wijffels, mei 2001. Toekomst voor de veehouder ij. Agenda voor een herontwerp van de sector.
Ontwerpen: bouwstenen en resultaten (per sector)
Alle sectoren
• Ekamper, T. et al., Het Oversticht, maart 2009. Over stallen gesproken. Informatieboek van de provincie Overijssel om stallenbouwers, initiatiefnemers en ook gemeenten te stimuleren om gezamenlijk de kwaliteit van het agrarische erf en daarmee van het landelijk gebied te waarborgen.
• Realdania, 2007. Fremtidens landbrugsbyggeri Idékatalog. Visioner, planer og idéer for et landskab i forandring. (Realdania, 2007. Ideëencatalogus voor boerengebouwen van de toekomst. Visies, plannen en ideeën voor een landschap in verandering.)
• Resultaten van de projecten Ontwerpen voor Systeeminnovatie, uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research, in op dracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn te downloaden via www.duurzameveehouderij.wur.nl. Per sector staan de eindresultaten en Programma’s van Eisen hieronder uitgelicht.
Melkvee
• Bos, A.P.; Cornelissen, J.M.R.; Groot Koerkamp, P.W.G.; Mittelmeijer, M. (2009) Kracht van koeien : springplank naar een duurzame veehouderij : hoe dierenwelzijn, milieu en economie elkaar kunnen versterken in de melkveehouderij Lelystad : Animal Sciences Group,
• Bos, A.P.; Eijk, O.N.M. van (2009) Programma van eisen van de burger/consument met betrekking tot de melkveehouderij : Kracht van Koeien = Brief of Requirements of the citizen/consumer Lelystad : Animal Sciences Group, (Rapport / Animal Sciences Group 185)
• Cornelissen, J.M.R.; Ursinus, W.W.; Schepers, F.; Groot Koerkamp, P.W.G.; Dixhoorn, I.D.E. van (2009) Brief of requirements of the dairy cow Lelystad : Wageningen UR Livestock Research, (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 264)
Varkens
• Nieuwsbericht EL&I, maart 2012. Werkgroep Varkensketen: verduurzaming door samenwerking in de keten
• Rijksadviseur voor het Landschap, september 2011. Resultaten van het project ‘Stalontwerp, een mooie innovatieve varkensstal’. Op initiatief van de Rijksadviseur voor het Landschap en de provincies Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.
• Eijk, O.N.M. van; Lauwere, C.C. de; Weeghel, H.J.E. van; Lansbergen, L.M.T.E.; Ursinus, W.W.; Cornelissen, J.M.R.; Zonderland, J.J.; Miedema, A.M.M.A.; Jansen, A.P.H.M. (2010)
Varkansen : springplank naar een duurzame veehouderij : varkenshouderij met neus voor dier, ondernemer, milieu en burger-consument Lelystad : Wageningen UR Livestock Research,
• Weeghel, H.J.E. van; Cornelissen, J.M.R.; Greef, K.H. de; Lansbergen, L.M.T.E.; Lauwere, C.C. de; Ursinus, W.W.; Vermeer, H.M.; Zonderland, J.J. (2009)
Wat wil het varken? : van behoeften naar stalontwerpen
Wageningen : Wageningen UR,
Leghennen
• Groot Koerkamp, P.W.G.; Weeghel, H.J.E. van; Bos, A.P. (2011) Well-Fair Eggs: Eggventure & Eggsphere
• Groot Koerkamp, P.W.G.; Weeghel, H.J.E. van; Bos, A.P. (2010) Well-Fair Eggs: behoeften-inventarisaties Wageningen UR Livestock Research,
• Bos, A.P.; Greef, K.H. de; Groot Koerkamp, P.W.G.; Hierden, Y.M. van; Kommers, M.A.W.; Kroon, S.M.A. van der; Ruth, J.A. van; Wijk, E.E.C. van (2004) Houden van hennen : op naar gelukkige kippen, trotse boeren en tevreden burgers Wageningen/Lelystad : Wageningen UR,
• Bos, A.P.; Greef, K.H. de; Groot Koerkamp, P.W.G.; Hierden, Y.M. van; Kommers, M.A.W.; Kroon, S.M.A. van der; Ruth, J.A. van; Wijk, E.E.C. van (2004) Houden van hennen : programma van eisen op basis van de behoeften van pluimveehouder, leghen en burger : nieuwe ontwerpen voor leghen en duurzame houderij [Wageningen] : Wageningen UR,
Vleeskuikens
• Janssen, A.P.H.M.; Nijkamp, R.; Geloof, E. van; Ruth, J. van; Kemp, H.; Bos, A.P. (2011)
Pluimvee met smaak : duurzame kip krijgt vleugels. Lelystad : Livestock Research, Wageningen UR,
• Hoeks, C.; Bokkers, E.A.M.; Bos, A.P.; Jong, I.C. de; Janssen, A.P.H.M.; Groot Koerkamp, P.W.G. (2011) Brief of requirements of the broiler = Programma van eisen van het vleeskuiken
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research, (Report / Wageningen UR Livestock Research 517)
Konijnen
• Cornelissen, J.M.R.; Schepers, F.; Weeghel, H.J.E. van; Rommers, J.M.; Eijk, O.N.M. van (2011) Brief of Requirements of the rabbit : Rabbits on Course (Konijnen op Koers) Lelystad : Wageningen UR Livestock Research, (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 524)
Eenden
• Krimpen, M.M. van; Poelarends, J.J.; Bremmer, B.; Spoelstra, S.F. (2010) Eersteklas eend : adviesdocument Lelystad : Wageningen UR Livestock Research,


Hulp van experts

Experts

Experts van diverse organisaties hebben aangegeven, dat ze graag in het ontwerpproces willen meedenken met jullie. Hieronder hun contactgegevens en expertise:
 • Francien de Jonge
  Docent gedrag en welzijn op Wageningen Universiteit met ervaring in onderzoek naar gedrag en welzijn van varkens francien.dejonge@wur.nl

 • Fons Goselink
  Beleidsmedewerker milieu, water en Landelijk gebied provincie Gelderland
  a.goselink@gelderland.nl

Initiatiefnemers & contact

Contact

Deze ontwerpwedstrijd is een gezamenlijk initiatief van:


Je kunt ons ook volgen via Facebook .


Heb je vragen of opmerkingen over de ontwerpwedstrijd, dan kun je contact opnemen met:

Boerengroep Wageningen

Contactpersoon: Klarien Klingen

iinfo@ontwerpwedstrijdveehouderij.nl