Deltatechnologie

Delta’s worden gekenmerkt door multifunctioneel ruimtegebruik, zoals een combinatie van landbouw, visserij, industrie, wonen en recreatie. Wageningen Marine Research onderzoekt de effecten hiervan op het estuariene en mariene ecosysteem in deltagebieden.

Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Speerpunten zijn het onderzoek naar duurzame zandwinningsstrategieën en naar mogelijkheden voor het bouwen van kustverdediging met de natuur. Daarbij kan Wageningen Marine Research gebruikmaken van data en kennis verkregen tijdens langlopende monitoringsprogramma’s, verder aangevuld met veld-, experimenteel en literatuuronderzoek en modelstudies.

De koppeling van economische en ecologische functies in Deltagebieden biedt grote kansen voor zowel groei als voor duurzaamheid.

Uitgelichte projecten over deltatechnologie

Producten en Faciliteiten