Mariene ecologie

Wageningen Marine Research verzamelt al sinds de jaren zeventig data over de Waddenzee, Delta, Noordzee en Antarctica en sinds kort ook over het Caraïbisch gebied. Deze langetermijn-reeksen over vissoorten, garnalen, bodemdieren, kwelders, mosselbanken, vogels en zelfs koraalriffen zijn uniek bezit voor Wageningen Marine Research. Samen geven deze data inzicht in de biodiversiteit en in de dynamiek van soorten en ecosystemen.

Klimaatverandering en menselijke invloeden zoals visserij, zandwinning en windparken op zee, oefenen grote druk uit op mariene ecosystemen. Wageningen Marine Research onderzoekt de effecten hiervan met gericht veldwerk en door het toepassen van modellen. Brede opgedane kennis en expertise stelt de onderzoekers in staat de ecologische risico‚Äôs van ingrepen te beoordelen en te adviseren over duurzaam gebruik en beheer van mariene gebieden.  

In een sterk variabel ecosysteem valt soms veel te oogsten, soms niets. Om dat in te schatten zijn goede monitoringprogramma’s noodzakelijk.

Projecten Mariene ecologie

Producten & Diensten Mariene ecologie