Mariene monitoring

Wageningen Marine Research verzamelt al sinds de jaren zeventig data over de Waddenzee, Delta, Noordzee, zoete rijkswateren (IJsselmeer en Markermeer, grote rivieren), Antarctica en sinds kort ook over het Caraïbisch gebied. De gegevens worden vaak verzameld binnen monitoringsprojecten. Dat betekent dat de methodiek voor de betreffende soort(groep) over de tijd gelijk blijft, waardoor gegevens uit verschillende jaren met elkaar vergeleken kunnen worden. Deze langetermijnreeksen over o.a. vissoorten, garnalen, bodemdieren, kwelders, mosselbanken, vogels, zeezoogdieren en koraalriffen zijn uniek bezit voor Wageningen Marine Research.

De monitoringsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de schatting van vis- en schelpdierbestanden, bepalen van de ontwikkeling van de zeehondenpopulatie, en ook om inzicht te krijgen in de biodiversiteit en in de dynamiek van soorten en ecosystemen. Zie ook:

Mariene monitoring: onderzoeksprojecten

Blogs van onze onderzoekers

Ga naar andere expertisegebieden