Visserij & aquacultuur

De groeiende wereldbevolking zorgt voor een sterke toename van de vraag naar voedsel uit zee. Duurzame visvangst kan voor een deel in deze vraag voorzien. Het kustgebied en de zee bieden echter nog meer mogelijkheden: het kweken van vis, schaal- en schelpdieren maar ook zeewier en algen (aquacultuur).

Wageningen Marine Research zet haar kennis in en onderzoekt de mogelijkheden voor de visserij- en aquacultuursectoren om duurzaam en rendabel te ondernemen. Onderzoek richt zich bijvoorbeeld op visstandschattingen en gedrag van vissers om goed beheer mogelijk te maken, innovatieve vismethoden om ongewenste bijvangsten te verminderen en het verbeteren van het kweekrendement in de schelpdiercultuur en zeewierteelt.

Onze filosofie is om ons werk in nauwe samenwerking met vissers en kwekers te doen. Zo sluiten de resultaten goed aan bij de praktijk, met tegelijkertijd een sterke wetenschappelijke onderbouwing. Op die manier werken we samen aan duurzaam voedsel uit zee.

Projecten Visserij & Aquacultuur

Faciliteiten en producten