Voedsel uit zee

70% van de aarde is bedekt met water. Momenteel is slechts 17 procent van ons voedsel afkomstig uit de visserij, zeewier-, vis- en schelpdierkweek. In zee en in de zoete wateren liggen nog grote mogelijkheden om de eiwitproductie uit zee en zoete wateren te vergroten. Dit is ook nodig om een groeiende wereldbevolking zeker te stellen van voedsel. Wageningen Marine Research werkt samen met overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan duurzaam geproduceerd voedsel uit zee.

Meer over deze expertise

Onderzoek naar voedsel uit zee


Ga naar andere expertisegebieden