Zeebeleid

Het (inter)nationale zeebeleid is gericht op duurzaam gebruik van de zee en kust. Wageningen Marine Research geeft overheid en bedrijfsleven, nationaal en internationaal, inzicht in de gevolgen van het huidige beleid op bijvoorbeeld ecosystemen en biodiversiteit.

Daarnaast geeft Wageningen Marine Research advies over het invullen van nieuw beleid. In deze adviesrol wordt nauw samengewerkt met andere kennispartners in het Centre for Marine Policy.

Wageningen Marine Research zorgt met andere kennispartners voor effectieve inbreng van multidisciplinaire kennis in het vormgeven en evalueren van beleid in Europa.

Uitgelichte Projecten over zeebeleid