Overig

Weetje 4: Waar mosselen zijn, daar is een grotere biodiversiteit

Wageningen University & Research doet breed onderzoek naar de ecologie van mosselen, hun voedsel, hun vestiging, maar ook naar de bescherming, overleving en beheer van mosselbanken.

Weetje 4: Waar mosselen zijn, daar is een grotere biodiversiteit

Het verband tussen biodiversiteit en de aanwezigheid van mosselen is positief: de plekken waar mosselen voorkomen zijn “hot spots” voor biodiversiteit in de westelijke Waddenzee. Er worden significant meer bodemdiersoorten aangetroffen op plekken met mosselen. Bij onderzoek in de Waddenzee bleek dat monsters waarin mosselen werden aangetroffen een tweemaal hogere soortenrijkdom en biomassa (exclusief mosselen) hadden dan monsters zonder mosselen.

Lees meer:

mytilus%20edulis-musselseed-2744-mosselzaadexcursie-bos074.jpg

Soortenrijkdom bodemdieren
Uit de vergelijking van wilde banken open voor mosselzaadvisserij met mosselkweekpercelen blijkt dat er op de kweekpercelen in totaal meer soorten (102) zijn aangetroffen dan op wilde banken (84).

Download rapporten:

Rapportage met vergelijking tussen wilde banken en percelen:

Rapportage over geassocieerde soorten:

Rapportage over de waddenzeebrede survey: