Effecten mosselzaadvisserij op bodemdieren en vissen

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de mosselzaadvisserij op de korte termijn een effect heeft op de biodiversiteit. Dit effect blijkt voornamelijk te bestaan uit het verwijderen van mosselen uit de vakken en de daarmee geassocieerde predatoren zoals de strandkrab en de zeester.

De bodemdieren groter dan 5 mm zijn met behulp van de zuigkor bemonsterd. In totaal zijn er op de 40 onderzoeksvakken 41 soorten aangetroffen. Naast de mossel waren de belangrijke soorten de strandkrab, de zager, de strandgaper, de Amerikaanse zwaardschede, de zeeanemoon, de zeester, de zeepok en de garnaal. De exotische blaasjeskrab en de Japanse oester werden in ruim 30% van de monsters aangetroffen.

Met de box core zijn de ingegraven bodemdieren groter dan 1 mm bemonsterd. In totaal zijn er 140 soorten aangetroffen. Significante effecten op de korte termijn zijn vastgesteld voor de totale dichtheid, er was een hoger aantal individuen in de niet beviste vakken. De effecten van mosselzaadvisserij verschillen tussen voor- en najaar. Ruim 1 jaar na bevissing in het voorjaar zijn er meer soorten aangetroffen in de beviste vakken, terwijl er 1 jaar na de najaars-visserij geen verschillen te meten zijn.

In totaal zijn er 24 vissoorten aangetroffen op de beviste en niet beviste vakken, met als dominante soorten grondel, botervis en schol. Het blijkt dat bepaalde vissoorten na bevissing toenemen in dichtheid, terwijl anders soorten juist afnemen. Soorten die afnemen zijn: botervis, grondel, puitaal, kleine en grote zeenaald, slakdolf, zeedonderpad en 5-dradige meun. Er zijn toenames vastgesteld van aantallen schol, kleine zandspiering, bot en tong, maar deze zijn niet statistisch significant.

De conclusie is dat de visserijeffecten op bodemdieren en vissen direct samenhangen met de effecten op de mosselen zelf, en met de ontwikkeling van het mosselbestand. Daarnaast zijn er ook vele andere factoren van invloed op de samenstelling van de bodemdierengemeenschap.

Klik hier voor rapportage over de effecten op de grotere bodemdieren en de vissen, en hier voor de rapportage over de kleinere bodemdieren.