mossel sample

EVA II rapporten

Onderzoek naar de effecten van de schelpdiervisserij in de kustwateren (EVA II)

EVA II staat voor de tweede fase van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland. Deze evaluatie vond plaats van 1999 - 2003 in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De evaluatie had als doel om de relatie tussen schelpdiervisserij en de natuurwaarden van het ecosysteem in kaart te brengen en het effect van de genomen beheersmaatregelen te beoordelen. De kennis uit het onderzoeksprogramma moest leiden tot voldoende kennis om beslissingen te kunnen nemen over nieuw beleid voor de schelpdiervisserij in de Zeeuwse Delta en de Waddenzee.