Opleidingen Zee- en kustzones

Opleidingen op het gebied van Zee- en Kustzones:

BSc Opleidingen Wageningen University & Research:

Minor Marine Living Resources

Er is een doorstroom-minor Marine Living Resources ontwikkeld waarmee studenten BSc of HBO naadloos in het Masterprogramma kunnen instromen. Deze minor richt zich op het gebruik en beheer van levende hulpbronnen in aquatische ecosystemen met een focus op kustzones, zeeën en oceanen. Deze major integreert verschillende wetenschapsgebieden zoals mariene biologie, mariene ecologie, aquacultuur, visserij en marien beleid. Meer over Minors bij Wageningen University & Research.

MSc-opleidingen Wageningen University & Research: