Survey vis in het Marsdiep 2011

oktober 2011

Survey oktober 2011

De Marsdiep survey in oktober 2011 wordt uitgevoerd in het kader van ZKO Waddenzee, een onderdeel van een door NWO gefinancieerd onderzoeksprogramma. Aan boord zijn onderzoekers van IMARES, Sven Gastauer en Gerrit Rink.

Het doel is het bestuderen van visscholen op de grens van Waddenzee en Noordzee met behulp van een echolood. Het echolood toont visscholen en de bodem op een scherm.

Tijdens deze survey wordt gebruikt maakt gebruik van twee frequenties, 38 en 200 KHz, waarmee we hopen een beter onderscheid te kunnen maken tussen verschillende soorten vis. De waargenomen visscholen worden bevist met een net. Hierdoor kunnen we de waarnemingen met het echolood vergelijken met de vangst.

Aan de hand van de resultaten verwachten we een schatting te kunnen maken van de samenstelling en hoeveelheid van vis in het Marsdiep. Tijdens de survey meten we voortdurend het zoutgehalte en de temperatuur, omdat we verwachten dat deze van invloed zijn op het voorkomen van verschillende vissoorten.

Survey mei 2011

In mei 2011 voert IMARES door NWO gefinancierd onderzoek uit naar de pelagische (open water) visgemeenschap op de grens van Noordzee en Waddenzee.

Van 2 tot 6 mei zijn Bram Couperus, Hauke Flores en Emil Kuijs aan boord van de GO58 om van echogrammen en planktonmonsters te verzamelen op en nabij de route van de veerboot tussen den Helder en Texel. De waargenomen visscholen worden bevist om de vissoort(en) en afmetingen vast te stellen.

Op woensdag worden speciale metingen verricht aan de echo’s van ribkwallen. Hiervoor komt Sascha Fassler aan boord.

Een van de doelen van het onderzoek is de ontwikkeling van een echolood dat op een veerboot visscholen kan detecteren, bijvoorbeeld op de veerboot van Den Helder naar Texel (TESO). Met dit echolood zullen hydro akoestische gegevens, “echogrammen” verzameld worden. Om te kunnen beoordelen welke vissoorten op de echogrammen te zien zijn, is het nodig om over voorbeeld-echogrammen te beschikken waarvan men weet om welke vissoorten het gaat. Naast dit hydro akoestische onderzoek wordt een bemonsteringssysteem getest voor automatische bemonstering van plankton vanaf veerboten.