5 Weetjes over Mosselen

Wageningen University & Research doet breed onderzoek naar de ecologie van mosselen, hun voedsel, hun vestiging, maar ook naar de bescherming, overleving en beheer van mosselbanken.

 • 5 Weetjes over Mosselen
 • Weetje 1: Onderzoekers brengen ieder jaar mosselbanken in kaart door er te voet omheen te lopen
  Mosselen vormen mosselbanken die jarenlang op dezelfde plaatsen op de slikplaten van de Waddenzee worden aangetroffen. Zo’n mosselbank kan uitbreiden, krimpen of - tijdens een winterstorm - helemaal verdwijnen terwijl de mosselen worden opgegeten vogels of krabben. Onderzoekers van Wageningen University & Research brengen jaarlijks in kaart waar en hoeveel mosselen er op de droogvallende platen in de Waddenzee aanwezig zijn.
  Lees meer
 • Weetje 2: Larven van mosselen overleven beter wanneer ze ergens aan vast hangen
  Larven van mosselen zweven in het voorjaar een aantal weken in het water voordat ze zich gaan vestigen op een hard substraat. De larven overleven veel beter wanneer een larvensubstraat in het water hangt dan wanneer het mosselzaad zich op de bodem vestigt. De substraten zoals touwen en netten worden in het voorjaar in het water geplaatst, op het moment dat er veel larven aanwezig zijn in het water. De mossel heet na vestiging broed en groeit vervolgens uit tot zaad, het formaat dat de mosselkweker kan gebruiken voor de bodemcultuur.
  Lees meer
 • Weetje 3: Mosselen stimuleren de groei van hun eigen voedsel
  Mosselen filtreren hun voedsel (algen) uit het water en zorgen daarbij tegelijkertijd voor recycling van fosfaat en nitraat in het zeewater, waardoor de overgebleven algen goed kunnen groeien. Zo stimuleren mosselen de groei van hun eigen voedsel.
  Lees meer
 • Weetje 4: Waar mosselen zijn, daar is een grotere biodiversiteit
  Het verband tussen biodiversiteit en de aanwezigheid van mosselen is positief: de plekken waar mosselen voorkomen zijn “hot spots” voor biodiversiteit in de westelijke Waddenzee. Er worden significant meer bodemdiersoorten aangetroffen op plekken met mosselen. Bij onderzoek in de Waddenzee bleek dat monsters waarin mosselen werden aangetroffen een tweemaal hogere soortenrijkdom en biomassa (exclusief mosselen) hadden dan monsters zonder mosselen.
  Lees meer
 • Weetje 5: Mosselbanken kunnen als golfbrekers helpen bij kustverdediging
  Mosselen en oesters zijn 'biobouwers' die kunnen helpen bij de kustverdediging: ze maken banken en riffen die zichzelf in stand houden en als golfbrekers fungeren. We noemen dat eco-engineering of "Bouwen met natuur", een concept waarbij de natuur wordt ingezet om de risico’s van golfslag en zeespiegelstijging het hoofd te bieden. Een oesterrif voor de kust, mangroven in tropische gebieden of wilgen voor de dijk, de natuur helpt graag een handje mee.
  Lees meer
 • Meer weten over mosselen?
  Wageningen University & Research doet breed onderzoek naar de ecologie van mosselen, hun voedsel, hun vestiging, maar ook naar de bescherming, overleving en beheer van mosselbanken.
  Lees meer