Ecologie van zoetwatervis

Ecologie van zoetwatervis

Een goedwerkende delta kent een rijke visstand die van belang is voor sport- en beroepsvissers. Kennis van het ecologisch functioneren van zoetwatersystemen inclusief het gedrag en de habitatkeuze van vissen is belangrijk om gefundeerde beleidsbeslissingen en praktische beheermaatregelen te nemen. Wageningen Marine Research heeft expertise in de invloed van natuurlijke processen en grote menselijke ingrepen op het gedrag van vissoorten, de leefomgeving en omvang van visbestanden. Daarnaast doen we onderzoek naar klimaatverandering en natuurontwikkeling in relatie tot zoetwatervis. Tot slot kunnen we u adviseren over een gezonde visstand.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wij ondersteunen u in het vinden van antwoorden

Met onze kennis adviseert Wageningen Marine Research over beleid en beheer. Onze onderzoekers hebben kennis in huis van de ecologie van zoetwatervissen. Zij kunnen u inzicht verschaffen in de factoren die van invloed zijn op de samenstelling en kwaliteit van de visstand in een bepaald water.

Daarnaast heeft ons instituut de expertise om op basis van kennis van visgedrag u te kunnen adviseren welke aanpassingen van infrastructuur (sluizen, stuwen en waterkrachtcentrales) het meest effectief zijn om vismigratie te bevorderen. Wij beschikken over geavanceerde apparatuur waarmee het gedrag van migrerende vissen bestudeerd kan worden.

De kunst is om met gezond menselijk verstand door de ogen van een vis te kijken
Joep de Leeuw, senior onderzoeker visecologie en binnenvisserij

Wageningen Marine Research voert visbestandsonderzoek uit en geeft vangstadviezen voor een effectief visserijbeheerssysteem, dat bijdraagt aan een duurzame visserij.

Zie ook de thema's:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bekijk ook