Zeevogels

Zeevogels zoals de grote stern, zeekoet of alk maken een belangrijk onderdeel uit van de ecosystemen van de Noordzee en Waddenzee. Wageningen Marine Research monitort deze vogelpopulaties via scheepstelllingen, zender- en cameraonderzoek. Ook in het Nederlands Caribisch gebied en in de poolcirkel zijn onze onderzoekers te vinden. We dragen hiermee bij aan inzicht in migratieroutes, foerageergedrag en instandhouding van bedreigde soorten.

  • Zeevogels

Grote Sterns op Texel

Elk voorjaar broeden er zo'n 12.000 grote sterns in de Nederlandse Waddenzee. Vanaf 2014 worden er op Texel kuikens gekleurringd, zodat de vogels tijdens hun leven kunnen worden gevolgd. In 2020 rustten we 15 grote sterns uit met GPS-zenders om te ontdekken waar ze voedsel vinden op zee. Daarnaast zetten we camera's in die de duiken van grote sterns registreren. Door het gedrag te monitoren, kunnen we bijvoorbeeld nagaan wat het effect van zandsuppleties is op de populatie grote sterns in de Waddenzee.

Arctische zeevogels

Vijf jaar lang heeft Rob van Bemmelen in het noordelijkste puntje van Noorwegen en Zweden de kolonies en trekroutes van grauwe en rosse franjepoten en kleine en kleinste jagers onderzocht. De vogels werden uitgerust met geolocators. Sommige grauwe franjepoten bleken wel 10.000 kilometer af te leggen tussen hun broedgebied in de poolcirkel, en hun overwinteringsgebieden op de oceaan! Over zijn inmiddels afgeronde PhD-onderzoek hield Rob een blog bij.

Ons aanbod

Showcase