Elektronische monitoring in de visserij

Elektronische monitoring in de visserij

In de afgelopen twee decennia is Electronic Monitoring (EM) naar voren gekomen als een aanvullende benadering voor het documenteren van vangsten in de visserij. EM, of ook wel REM (Remote Electronic Monitoring) genoemd, maakt gebruik van videotechnologie om vangsten aan boord van vissersvaartuigen te registreren.

Hoe werkt elektronische monitoring?

EM-systemen bestaan ​​doorgaans uit GPS, camera's (CCTV) en sensoren voor het meten van de kracht op de sleepkabels en de netto trommelrotatie, allemaal aangesloten op een bedieningskast (boordcomputer). De geregistreerde gegevens kunnen in een later stadium worden herzien om vangstinformatie te verkrijgen, bijvoorbeeld soortensamenstelling, aantallen, volume en lengtes.

Voordelen van deze monitoringsmethode

EM opereert autonoom, zorgt voor een 100% dekking van de visserijactiviteiten van een schip en maakt het mogelijk om de volledige vangst te documenteren. Dit levert voordelen op ten opzichte van de meer traditionele monitoringsprogramma’s met waarnemers aan boord. EM biedt een veel bredere (en meer representatieve) dekking van een vissersvloot dan een waarnemersprogramma ooit zal bereiken. Daarnaast is de registratie van visserijactiviteit en -positie veel gedetailleerder, terwijl de hoeveelheid werk en de administratieve last voor de vissers wordt verminderd.

Doel van ons onderzoek

Het belangrijkste doel van dit onderzoeksproject is het onderzoeken van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van EM bij het monitoren van vangsten in de Nederlandse visserij, gericht op meerdere soorten met behulp van verschillende soorten bodemtrawls.

  • Is het mogelijk om alle soorten in grote hoeveelheden gemengde vangst te identificeren?
  • Is het mogelijk om computer vision-technologie te gebruiken om video's te analyseren die met EM zijn verzameld?
  • Kan EM de gegevensverzamelingsprogramma's verbeteren en de wetenschappelijke stock assesments van gegevensbeperkte bestanden verbeteren?

Ons onderzoek naar elektronische monitoring in de visserij