Wind op zee

Wind op zee

De grootschalige ontwikkeling van windmolenparken op de Noordzee heeft ingrijpende gevolgen voor zowel de natuur als de ruimtelijke ordening, en daarmee voor alle gebruikers van de Noordzee. Er zijn voor de overheid, sector windenergie en visserij- en aquacultuursector nog veel kennisleemten in te vullen.

Wageningen Marine Research biedt wetenschappelijke onderbouwing en advies voor uw keuzes, en onze experts verkennen samen met u de risico’s én kansen van windmolens op de Noordzee.

Wat wij voor u kunnen betekenen
Wij ondersteunen u in het vinden van antwoorden

Windmolen_icon

Volgens scenario’s van het Planbureau voor de Leefomgeving kunnen in 2050 windmolenparken wel 26% van de Nederlandse Noordzee in beslag nemen. Dit is een grote verandering voor de Noordzee, zowel op ecologisch als economisch gebied. Onze datasets, monitorings- en modelleringsonderzoek en demonstratieprojecten zijn goede hulpmiddelen voor verdere beleidsontwikkeling en om innovaties aan te jagen.

Wageningen Marine Research neemt de problemen van de toekomst mee in het onderzoek van nu
Marnix Poelman, expert Blue Growth

Wageningen Marine Research doet onderzoek naar de (cumulatieve) effecten van windparken op zee op de ecologie en de natuur. Verder onderzoeken we hoe risico’s te voorkomen, te verminderen of te compenseren. Ook dragen we bij aan de kennis die nodig is om economische risico’s in te schatten voor de visserijsector. Tenslotte verkennen wij in samenwerking met partners de ecologische en economische kansen voor meervoudig ruimtegebruik van offshore windparken.

Zie ook de thema's