Voedselproducenten

Voedselproducenten

Windmolens op zee bieden kansen voor voedselproducenten. De ruimte rondom windmolens kan worden ingezet voor ecosysteemdiensten zoals het produceren van voedsel: kweken van oesters en mosselen, zeewierkweek, visserij en kweek van kreeft en Noordzeekrab. Door goed voorbereidend onderzoek en slimme planning van windmolenparken kunnen multi-use-opties optimaal worden benut. Daarmee kunnen we tegemoet komen aan de wereldwijd groeiende vraag naar voedsel en vooral eiwitten. Dit gaat hand in hand met natuurontwikkeling, gebruik van de potentie van het ecosysteem en slimme geïntegreerde businesscases (ecosysteemdiensten, business drivers en voedsel). Ontdek de mogelijkheden voor ‘Blue Growth’ met de experts van Wageningen Marine Research!

Risico's en kansen

Competitie om ruimte op het land, verstedelijking en klimaatdruk beperken de uitbreiding van voedselproductie. In kustzones is ruimte voor voedselproductie beperkt en is groeipotentie zeker niet in alle gebieden vanzelfsprekend. Daarom is er een ‘blauwe revolutie’ van start gegaan in offshore gebieden. Nieuwe technologie en concepten bieden een verdere impuls voor deze uitbreiding.

Wageningen Marine Research onderzocht en bewees al eerder het businesspotentieel van mosselkweek in windparken in de Noordzee. Ook voor zeewierproducenten en oesterkweek biedt de Noordzee op lange termijn perspectief. Daarnaast kan het efficiënt benutten van de bodem en de waterkolom in windparken  vissers mogelijk een alternatieve bron van inkomsten bieden.

Lees verder: Windmolens: Kansen voor Blue Growth

Ons onderzoek helpt uw bedrijf bij met het in kaart brengen van mogelijkheden voor geïntegreerde systemen (circulair, natuurinclusief en adaptief), ecosysteemdiensten en impact en hiermee het verbeteren van mogelijke opbrengsten en beperken van risico’s, van ecologische effecten en mitigerende maatregelen. Daarnaast verbinden wij de kennis en expertise van verschillende partners en bieden toegang tot een breed netwerk in natuurinclusieve windenergie en medegebruik. Hierbij zoeken wij samen naar oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van de integraliteit van de businessmodellen.

Dit biedt Wageningen Marine Research

  • Uitgebreide historische datasets en kaarten op gebied van oesters, zeewier, mosselbanken, visserij, kreeft en Noordzeekrab
  • Verkennende studies naar de (business-)mogelijkheden van voedselproductie in en om offshore windmolenparken
  • Ecologisch advies op maat: welke gebieden en soorten zijn geschikt voor voedselproductie, en welke maatregelen kunnen we nemen om ecologische risico’s te beperken? Welke ecologische diensten kunnen gebruikt worden om de business case te versterken en hoe?
  • Multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en toegang tot veel verschillende experts en expertises van Wageningen University & Research
  • Rendementsverhoging en ontsluiting nieuwe productiegebieden door invlechten van ecosysteemdiensten in businessmodellen, bijvoorbeeld CO2-opname, circulariteit en nutriëntefficiëntie.
  • Technologische innovaties, zoals autonoom monitoren door middel van drones, DNA-technieken en videomonitoring.

Heeft u in interesse in samenwerking? Neem contact op via onderstaand formulier: