Project

Zeezoogdieren in Caraïbisch Nederland

De mogelijkheden voor een zeezoogdierenreservaat in het Caraïbisch gebied worden onderzocht. Met een dergelijk reservaat kan de jacht op bijvoorbeeld walvissen beperkt worden.

Doelstelling

Zeezoogdieren worden wereldwijd beschermd door een aantal internationale verdragen. Tegelijkertijd wordt nog steeds op walvissen gejaagd, ondermeer in het Caraïbische gebied. Het instellen van een reservaat in deze regio zou helpen deze activiteiten tegen te gaan en zou de Nederlandse positie (tegen walvisvaart) versterken. Doel van dit project is de evaluatie van de voortgang van het natuurbeleidsplan voor de Nederlandse Antillen. Het uiteindelijke doel zijn voorstellen voor een mogelijk ‘marine mammal sanctuary’, en een eerste kosten/baten analyse.

Resultaten

Er is vastgesteld dat de Caraïbisch Nederlandse exclusieve economische zone (EEZ) een rijke en diverse zeezoogdierenfauna bezit die het beschermen waard is. Er zijn minimaal 19, maar mogelijk meer dan 30 soorten zeezoogdieren.

Er blijken grote verschillen te bestaan in de zeezoogdierenfauna tussen de Bovenwindse en Benedenwindse delen van het Nederlands Caraïbische EEZ, en in de factoren die voor deze groep een bedreiging vormen.

Het rapport presenteert de belangrijkste ecologische argumenten voor de bescherming van deze soorten middels een zeezoogdierenreservaat. De instelling van een reservaat wordt voorgesteld als de belangrijkste hoeksteen voor de bescherming van zeezoogdieren. Daarbij is de wettelijke instelling van het reservaat de eerste en belangrijkste stap.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Literatuurstudie
  • Studie naar survey technieken en partners
  • Eindrapportage

Publicaties