Aanpak populatieschattingen vleermuizen

Project

Aanpak populatieschattingen vleermuizen

LNV wil komen tot betere kennis over het voorkomen en de verspreiding van alle Nederlandse vleermuissoorten. De huidige informatie is niet (voldoende) bruikbaar voor beleidstrajecten als de Energietransitie of het project ‘Stroomversnelling’ en om betrouwbare gegevens op te leveren voor de Habitatrichtlijnrapportage.

Dit project zal een aanbeveling opleveren over hoe de huidige vleermuistellingen en/of analyses verbeterd kunnen worden zodat beter bruikbare landelijke informatie over het voorkomen en de verspreiding van de Nederlandse vleermuizen beschikbaar komt. Daarbij zal ook bekeken worden hoe de kennis over het voorkomen van vleermuizen in de stad verbeterd kan worden zodat dit voor het project Stroomversnelling gebruikt kan worden.

Publicaties