Project

Aanvullend vismigratieonderzoek Kornwerderzand

De “Vismigratierivier Afsluitdijk” is een uniek project om het Nederlandse icoon de Afsluitdijk te vernieuwen. Het project heeft als doel om de ecologische barrière, die de Afsluitdijk voor trekvissen is, te verzachten. De Vismigratierivier zorgt er voor dat een brede groep trekvissen, zoals de spiering, houting, aal (paling) en zalm, weer de ruimte krijgt om hun paai-, leef- en opgroeigebieden in het IJsselmeer, de Friese Meren, de Overijsselse Vecht, de IJssel en verder te bereiken. Eén van de cruciale onderdelen van het project is de vindbaarheid van de lokstroom van de Vismigratierivier voor trekvissen. Omdat er weinig bekend is van het lokale gedrag en het voorkomen van vissen in en rondom de spuikomen is er behoefte aan meer kennis voor ten behoeve van de adviezen voor de vismigratie rivier.