CPOD opstelling met twee boeien

Product of dienst

Akoestische waarnemingen van bruinvissen (CPODs)

Het gebruik van CPODs (continuous porpoise detectors) is op dit moment dé manier om het habitatgebruik van bruinvissen over langere tijd waar te nemen.

CPODs worden standaard gebruikt bij effectenstudies. De vertaling van aantallen clicks naar aantallen individuen is nog niet mogelijk.

IMARES is expert op het gebied van CPODs en is in het bezit van alle benodigde hardware en software om gegevens te verzamelen, te analyseren, te interpreteren en te rapporteren. De afgelopen jaren zijn CPODs (opvolger van de T-PODs) succesvol ingezet in diverse monitoringprogramma’s voor offshore-windparken.

CPOD
CPOD

Werking

Bruinvissen zenden continu clicks uit die ze voor echolocatie gebruiken. Met CPODs kunnen die geluiden worden geregistreerd: het zijn volledig automatische, statische, passieve monitoringsystemen die bruinvissen, dolfijnen en andere tandwalvissen ‘click trains’ herkennen  (geluiden die deze zeezoogdieren gebruiken om prooien te detecteren, zich te oriënteren en voor communicatie). CPODs kunnen in verschillende omgevingen en voor vele doelen worden ingezet.

Hoewel de CPODs een klein ruimtelijk bereik hebben, is het grote voordeel dat ze maandenlang data kunnen verzamelen. Op de Noordzee worden de CPODs met een schip van Rijkswaterstaat op de juiste locatie geïnstalleerd. Om aanvaringen met CPODs te voorkomen worden ze vastgemaakt aan een constructie met grote opvallende boeien. De CPOD-data worden gedurende ongeveer vier maanden verzameld op geheugenkaarten. Wanneer de batterij leeg is of de geheugenkaart vol, kan een CPOD op zee snel geserviced worden.

Toepassing

CPODs worden gebruikt voor studies naar effecten op bruinvisssen van menselijke activiteiten op zee, zoals in offshore-windparken en bij havenwerkzaamheden. Ook zijn ze zeer nuttig voor beleidsstudies naar bruinvisaanwezigheid. Door CPODs in een systematisch patroon op te stellen in een onderzoeksgebied kan het habitatgebruik en gedrag van bruinvissen worden vastgesteld.