Project

Arctic Aliens

Nu het zee-ijs in de poolgebieden als gevolg van de klimaatverandering afneemt, komen nieuwe scheepvaartroutes door de Arctische wateren beschikbaar. Deze toegenomen menselijke activiteit in het gebied houdt echter verschillende risico's in voor dit prachtige en relatief ongerepte gebied.

Scheepvaart is de meest voorkomende vector voor het vervoer van aquatische organismen naar nieuwe locaties waar zij van nature niet voorkomen. Indien deze organismen zich op de nieuwe locatie vestigen, kunnen zij het natuurlijke milieuevenwicht verstoren door het voedselweb te verstoren via concurrentie, predatie of het overbrengen van ziekten of parasieten. Daarom is het belangrijk maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze "uitheemse soorten" (of "niet-inheemse soorten") het Noordpoolmilieu binnenkomen en er zich vestigen.

Om de uitheemse soorten in het Noordpoolgebied doeltreffend te kunnen beheren, moeten wij onze kennis van de soorten die er leven en van de soorten die geïntroduceerd kunnen worden, uitbreiden, zodat wij ze kunnen identificeren en de introductie ervan beter kunnen tegengaan.