Nieuws

Bijzondere vangst: een kongeraal in het Noordzeekanaal

Gepubliceerd op
5 december 2013

Tijdens een onderzoek naar de uittrek van schieraal, is een bijzondere vissoort gevangen op het Noordzeekanaal: een levende kongeraal (zeepaling) van 41 cm!

Spectaculaire afsluiting vismigratieonderzoek

De aal werd gevangen tijdens het monitoringsprogramma “Schieraalindex”, dat gericht is op de uittrek van schieraal. De kongeraal of zeepaling (Conger conger) wordt zelden langs de kust waargenomen en dan zijn het vaak dode exemplaren. Ook worden sporadisch grotere exemplaren gevangen verder op zee. Voor zover bekend is dit de eerste kongeraal die ooit in het Noordzeekanaal is aangetroffen.

kongeraal of zeepaling (Conger conger)

Monitoring schieraal met vissers

De gevangen kongeraal was 41 cm lang en is gevangen op 28 november 2013 in een fuik tijdens het monitoringsproject schieraal, dat Visserij Service Nederland uitvoert op het Noordzeekanaal in opdracht van IMARES Wageningen UR. Voor dit project monitoren een aantal beroepsvissers de vangsten van schieraal en andere vissoorten bij in- en uittrekpunten van schieraal in Nederland. Ze doen dit van september t/m november. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.

In 2012 is ook al een bijzondere vangst gedaan in hetzelfde programma in het Noordzeekanaal, namelijk een hondshaai.

De kongeraal

Kongeraal is een vissoort die normaal leeft in de kustzone van de Atlantische oceaan en kan een lengte bereiken van circa 3 meter. Hij komt vooral voor op rotsige bodems. De jonge vissen bevinden zich langs de kust. De grotere exemplaren trekken naar dieper water, waar ze zich vaak in schuilplaatsen als rotspartijen en scheepswrakken bevinden. Voor hengelsport rond wrakken is de grote kongeraal een gewilde vangst. De kongeraal is van de Europese aal te onderscheiden doordat bij een kongeraal de bovenkaak uitsteekt tot voorbij de onderkaak. Bovendien begint de rugvin verder vooraan op het lichaam dan bij de Europese aal.