Nieuws

Bijzondere vangst op de IJssel: kleine marene

Gepubliceerd op
16 maart 2016

Er is een kleine marene gevangen bij een vismonitoring op de IJssel. "Hoewel deze soort zelden wordt gevangen in Nederland, is dit al de tweede in korte tijd.", aldus Karen van de Wolfshaar van het project Bemonstering Grote Rivieren. "Eind januari was er ook al een gevangen in de IJssel door een sportvisser." De kleine marene (Coregonus albula) van 21 cm werd gevangen tijdens de MWTL-vismonitoring met een boomkor op de IJssel. Deze vissoort is familie van de zalm. Het is nog onduidelijk wat de oorsprong is van de beide kleine marenes.

Foto rechts: De gevangen kleine marene van 21 cm (Foto: ATKB)

Meer bijzondere soorten in de IJssel

Naast de vangst van de kleine marene is ook de vangst van de volgende bijzondere vissen op de IJssel vermeldenswaardig: een houting, enkele juveniele snepen en een barbeel van 75 cm.

Barbeel van 75 cm, gevangen in de IJssel bij een bemonstering.(Foto: ATKB)
Barbeel van 75 cm, gevangen in de IJssel bij een bemonstering.(Foto: ATKB)

Onderzoekssamenwerking IMARES en ATKB

In opdracht van Rijkswaterstaat voeren IMARES Wageningen UR en ATKB – Adviesbureau voor bodem, water en ecologie onderzoek uit naar de visstand op de Nederlandse Rijkswateren. Dit gebeurt in het kader van de MWTL-monitoring. Hiertoe wordt op een groot aantal locaties in de Rijkswateren de visstand in het voor- en najaar in beeld gebracht. De bemonstering wordt uitgevoerd met een boomkor en elektrovisserij. Onderzoekers van ATKB voeren samen met medewerkers van Rijkswaterstaat het veldwerk uit. IMARES coördineert en rapporteert de gegevens aan Rijkswaterstaat.

Recent artikel: