Project

Bonaire National Marine Park als Unesco werelderfgoed

Sinds 2011 staat het Bonaire National Marine Park (BNMP) op de Nederlandse voorlopige lijst voor het werelderfgoed. Daarna zijn de voorbereidingen voor de definitieve aanvraag gestart, waarvoor in 2012 al een stappenplan is gemaakt.

In 2014 is een haalbaarheidsstudie gedaan, waarvoor Wageningen Marine Research de potentiele OUV (Outstanding Universal Value, datgene wat het gebied wereldwijd uniek maakt) heeft beschreven en een voorlopige CA (Comparative Analysis) heeft gedaan met bestaande wereldergoed sites om de uniciteit van BNMP te onderzoeken.

Het vervolgonderzoek in 2015 richt zich op het complementeren en uitwerken van de OUV en CA voor het definitieve nominatiedossier, ervan uitgaande dat de ministers van OCW en EZ besluiten om BNMP te nomineren bij UNESCO.

Publicaties