Dossier

Bouwen met natuur

Bouwen met natuur (Building with Nature) is een concept waarbij de natuur wordt ingezet om risico’s van klimaatverandering, zoals golfslag en zeespiegelstijging, het hoofd te bieden. Het wordt ook wel eco-engineering genoemd. In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden en onderzoeksresultaten van wetenschappers van Wageningen University & Research.

Een oesterrif om de kust te beschermen, mangroven of wilgen voor de dijk. Stilaan wint het inzicht terrein dat harde civieltechnische maatregelen alleen niet zaligmakend zijn. De natuur helpt graag een handje mee om golfslag en de stijgende zeespiegel de baas te blijven.

Onderzoek naar bouwen met natuur

Nieuws over bouwen met natuur

Publicaties over bouwen met natuur


Gerelateerde dossiers