Radio & TV

Brenda Walles en Tom Ysebaert bij Vroege Vogels over bodemleven na zandsuppletie

De Oosterschelde is een rijk mariene ecosysteem waar onder andere schelpdieren, kreeftachtigen, zeehonden en diverse vogels voorkomen. In 2013 werd een dikke laag zand opgespoten bij de Oesterdam, die de binnenkomende golven moet afremmen. Maar wat voor gevolgen heeft dit voor de bodemdieren? Brenda Walles en Tom Ysebaert, onderzoekers bij Wageningen Marine Research, bespreken dit bij Vroege Vogels.