Nieuws

De Vismigratierivier

Gepubliceerd op
22 februari 2013

Onderzoekers van IMARES hebben bijgedragen aan het rapport naar de haalbaarheid van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk dat eind januari is aangeboden aan gedeputeerde Tineke Schokker van de provincie Friesland (voorzitter van de stuurgroep “De Nieuwe Afsluitdijk”).

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee blijkt dat de Vismigratierivier technisch haalbaar is en bijdraagt aan herstel van de visstand in het IJsselmeer en Waddenzee.

Project Vismigratierivier

De “Vismigratierivier Afsluitdijk” is een uniek, baanbrekend natuurherstelproject om de barrière voor trekvissen op te heffen. De deelnemende partijen willen de vissen weer de ruimte geven om hun paai- , leef- en opgroeigebieden te bereiken. De kern van het project is de aanleg van een nieuwe doorgang door de Afsluitdijk, ingebed in een ontwerp dat zorgt voor een geleidelijke overgang van zout naar zoet water (en andersom) en een natuurlijke inrichting.

Het project is niet alleen van belang voor de natuur. Het is ook van belang voor de visserij sector en recreatie op en rond de Afsluitdijk. De Vismigratierivier is gepland bij het spuicomplex van Kornwerderzand.

migratierivier.png

Building with Nature

De Vismigratierivier heeft de potentie een waterbouwwerk met internationale uitstraling te worden. Een Vismigratierivier van deze omvang en gelegen in een deltagebied bestaat nog nergens in de wereld en is op wereldschaal baanbrekend. Nederland kan door dit project weer echt voorop gaan lopen op waterbouwgebied.

De betrokken partijen hebben de ambitie om het project tot een succesvol voorbeeld te maken van Building with Nature, zoals ook de Zandmotoren de kunstmatig aangelegde oesterriffen in de Oosterschelde.

De expertise van IMARES

Het onderzoek is uitgevoerd door Fresco, Grontmij, IMARES Wageningen UR, Dienst Landelijk Gebied ministerie van economische zaken, Wageningen Water Consult, Deltares en Linkit Consult.

Vanuit IMARES Wageningen UR heeft Martin Baptist, afdeling Ecosystemen, zitting gehad in de Werkgroep Natuur vanuit zijn expertise in Ecoshape, een consortium van instituten en private ondernemingen die zich bezighoudt met Building with Nature.

Erwin Winter, afdeling Vis, is actief betrokken geweest bij  de haalbaarheidsstudie met zijn expertise op het gebied van vismigratie.