Blog

Duurzaam deltabeheer met behulp van mangrove

Delta’s bieden van nature een enorme rijkdom. Door intensief gebruik zijn veel delta’s verwoest én verwoestend. Dat levert -vooral in de (sub)tropen- veel problemen op zoals overstromingen, verzilting, wegzinken en wegspoelen van land. Dit leidt onder meer tot armoede en honger onder de lokale bevolking. Door herbebossing met mangrove zien we oplossingen op veel verschillende vlakken. Naast natuurlijke kustbescherming constateren wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR) en Khulna Universiteit in het zuidwesten van Bangladesh ook andere waardevolle ontwikkelingen: toename van de biodiversiteit, natuurlijke aanpassing aan klimaatverandering, voedselproductie en groei van werkgelegenheid en lokale economie.