Nieuws

Fors meer grijze zeehonden geteld in Nederlandse Waddenzee

article_published_on_label
3 juli 2020

Afgelopen voorjaar zijn er 5.687 grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee geteld; een toename van bijna 20% ten opzichte van vorig jaar. In de internationale Waddenzee zijn 7.649 zeehonden geteld; bijna 17% meer dan vorig jaar. Trendonderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre minimale menselijke verstoringsbronnen vanwege de COVID-19 lockdown of mooi weer van invloed zijn geweest.

Om een beeld van de totale aantallen grijze zeehonden in de Waddenzee te krijgen, wordt er door onderzoekers begin april tijdens de ruiperiode geteld. In deze periode van het jaar liggen de meeste grijze zeehonden op het droge, waardoor ze goed zichtbaar zijn. Naast de lokale dieren liggen er dan ook zeehonden die vanuit Engeland en Schotland het gebied gebruiken. Dit jaar was het door de anderhalvemetermaatregel uitdagend om de tellingen vanuit een klein vliegtuig uit te voeren. Toch is het met enige aanpassing gelukt.

Pups in de Waddenzee

In de winter worden ook de pasgeboren pups op de hoger gelegen zandplaten in het Waddengebied geteld. Het aantal is een indicatie van de lokale voortplanting. In de totale Waddenzee was een toename van 2% in het aantal zeehondenpups, na een toename van 22% het jaar ervoor. De piek in geboortes lag het afgelopen geboorteseizoen rond 19 december, waarbij in Nederland 932 pups werden geteld. Het Nederlandse aantal pups lag ongeveer 12% lager dan het jaar ervoor. Onderzoeker Jessica Schop denkt dat stormachtig weer, vlak voor de telling in december, deze daling sterk heeft beïnvloed. “Het kan zijn dat veel van de pups toen van de kolonies zijn weggespoeld, hetzij naar hoger gelegen platen of duinen waar ze moeilijker te tellen waren, hetzij te water zijn geraakt,” aldus Schop.

Tellingen grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee
Tellingen grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee

Succesvolle hervestiging van de grijze zeehond

Grijze zeehonden hebben zich, na jaren afwezig te zijn geweest, rond 1980 weer in Nederland gevestigd. De eerste pups zijn rond 1985 geboren. Sindsdien groeit de populatie door lokale voortplanting, maar ook door migratie uit Engeland en Schotland waar veel meer grijze zeehonden voorkomen.

Foto: Sophie Brasseur
Foto: Sophie Brasseur

Tellingen internationale Waddenzee

Sinds 2002 telt Wageningen Marine Research jaarlijks de aantallen grijze zeehonden in de Waddenzee. Dit populatie-onderzoek wordt uitgevoerd voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (wettelijke onderzoekstaken) en gebeurt vanuit een vliegtuig. Vanaf 2008 wordt de tijdsplanning van deze tellingen afgestemd met de onderzoekers van Denemarken en Duitsland, zodat er één beeld voor de internationale Waddenzee ontstaat.