Project

GAP - Samenwerking wetenschap, visserij en beleidsmakers

IMARES Wageningen UR doet binnen het Europese GAP2 project onderzoek naar de samenwerking tussen wetenschappers en vissers in Nederland.

In het project wordt specifiek gekeken naar projecten waarin onderzoek wordt gedaan naar de vangstsamenstelling waarbij vissers de taak op zich hebben genomen om monsters te nemen en deze in sommige gevallen ook uit te zoeken. IMARES heeft sinds 2009 een aantal van dit soort projecten lopen en wil graag leren van de samenwerking. In het project doet het Productschap Vis mee namens de visserijsector.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Participatief beheer

De basis-aanname is dat als wetenschappers en vissers samenwerken en kennis delen, dat leidt tot betere kennis die kan worden gebruikt voor de verbetering van het beheer van de visserij en de mariene hulpbronnen. Het past in het idee van participatief beheer waarbij de ‘oplossingen’ niet van bovenaf door de EU of overheid opgelegd worden maar eerder gezamenlijk, bottom-up, met vissers (en andere betrokkenen) gevonden worden. Dat past binnen de ‘regionalisering’, één van de speerpunten van de op stapel staande hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Samenwerkingsprojecten

Uit een recent overzicht van IMARES blijkt dat in 2012 in Nederland in totaal 153 vissersschepen hebben meegewerkt aan zo’n 43 samenwerkingsprojecten waarbij soms ook andere (onderzoeks)partijen bij betrokken waren zoals bijvoorbeeld het LEI Wageningen UR. Het zijn schepen met uiteenlopende vistuigen, vissend op schelpdieren, garnalen, kreeften, Noorse kreeften, krabben of vissen. Sommige schepen werken zelfs mee aan meerdere onderzoeken tegelijk. Voorbeelden van samenwerkingsprojectenn zijn: bestandsopnamen met bedrijfsschepen voor schelpdieren of platvis, gebruik van akoestische gegevens van trawlers voor bestandsschattingen, kenniskringen en vistuiginnovaties en zelfbemonstering van de vangstsamenstelling.

Kennis van vissers

Binnen onze casestudy in GAP2 willen we leren van de ervaringen van onderzoekers en vissers betrokken bij samenwerkingsprojecten, uit het verleden (o.a. het F-project 2002-2007 en GAP 1 2007-2009) en heden. Daarnaast willen we goed kijken naar de kennis van vissers; kan die kennis beter gebruikt worden bij beheer? Tot slot zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden waarin de uitkomsten van de zelfbemonsteringsprogramma’s in gezamenlijkheid besproken zullen worden. Met als uiteindelijke doel te leren van de samenwerking; wat gaat er goed, wat kan er beter? Maar ook wat levert het op en voor wie?