Nieuws

Groei aantallen grijze zeehonden zet door, trend in aantallen pups moet nog blijken

Gepubliceerd op
21 juli 2021

Onderzoekers telden afgelopen voorjaar 6.788 grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee: net zoals vorig jaar een toename van bijna 20%. In de afgelopen vijf jaar bedroeg de groei in het aantal dieren gemiddeld 13% per jaar. In de internationale Waddenzee werden in totaal 9.069 zeehonden geteld, bijna 16% meer dan vorig jaar.

In de winter worden de pasgeboren pups op de hooggelegen zandplaten in het Waddengebied geteld. Het aantal pups is een indicatie van de lokale voortplanting. De piek in aantallen pups valt in de Waddenzee rond 19 december. In Nederland werden 1.026 pups geteld. Dit is een toename van 10%, terwijl vorig jaar een afname van 12% werd geconstateerd. Totaal telden de onderzoekers in de gehele Waddenzee 1.927 zeehondenpups, 12% meer dan vorige winter. De komende jaren wordt met aandacht gekeken of deze groei zich verder doorzet.

Tellen tijdens ruiperiode en de voortplanting

Om een beeld van de totale aantallen grijze zeehonden te krijgen die gebruik maken van de Waddenzee, wordt er door onderzoekers begin april tijdens de ruiperiode geteld. In deze periode van het jaar liggen de meeste grijze zeehonden op het droge, waardoor ze goed zichtbaar zijn. Het is dan echter moeilijk de omvang van de lokale kolonie te schatten, omdat er naast de lokale dieren dan ook zeehonden liggen die vanuit Engeland en Schotland de Nederlandse Waddenzee gebruiken.

Figuur 1: Ontwikkeling populatie grijze zeehonden.
Figuur 1: Ontwikkeling populatie grijze zeehonden.

In feite worden twee verschillende bepalingen gedaan: in de lente wordt het aantal dieren dat gebruik maakt van de Nederlandse Waddenzee -  inclusief de bezoekers - bepaald, in de winter wordt de lokale broedpopulatie opgetekend.

De rol van Nederland voor de Waddenzee grijze zeehonden is relatief groot. In de lente wordt driekwart van alle getelde grijze zeehonden in het Nederlandse deel van de Waddenzee gezien, en ruim de helft van alle Waddenzee grijze zeehondenpups wordt er geboren.

Tellingen internationale Waddenzee

Sinds 2002 telt Wageningen Marine Research jaarlijks de aantallen grijze zeehonden in de Waddenzee vanuit een vliegtuig. Deze monitoring wordt uitgevoerd voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (wettelijke onderzoekstaken). Sinds 2008 wordt de tijdsplanning van deze tellingen afgestemd met de onderzoekers van Denemarken en Duitsland, zodat er één beeld voor de internationale Waddenzee ontstaat.