Project

Herintroductie Platte Oester Noordzee

ARK Natuurontwikkeling, het Wereld Natuurfonds en partners werken aan het plan om natuurlijke habitats, waaronder platte oesterbanken, te herstellen in de Voordelta. In het kader van het Droomfondsproject Haringvliet naar een dynamische delta zijn er nu mogelijkheden om herstelplannen uit te voeren. ARK Natuurontwikkeling onderzoekt in samenwerking met het Platte Oester Consortium (Wageningen Marine Research, Bureau Waardenburg en SAS Consultancy), hoe schelpdierbanken in de Voordelta hersteld kunnen worden.

IMARES voert een project uit om platte oester banken in de Voordelta te herstellen voor ARK Natuurontwilkkeling. Project partners zijn Bureau Waardenburg en Sas Consultancy. Bij de Brouwersdam is een platte oesterbank aangetroffen. Het is onduidelijk of deze bank voor rekrutering afhankelijk is van aanvoer van platte oesterlarven vanuit de Grevelingen via de sluis of dat ook lokale productie van broedjes plaats vindt. Beantwoorden van deze vraag is belangrijk in verband met opschaling van momenteel in opdracht van ARK uitgevoerde pilot voor herstel van schelpdierbanken in de Voordelta.

Als lokale productie kan worden aangetoond is  de omvang van de bank voldoende om zelfvoorzienend te zijn. Als lokale productie ontbreekt is nader onderzoek nodig over de benodigde omvang van een zelfvoorzienende bank onder omstandigheden zoals die zich voordoen in de Voordelta. Het KB project zal water bemonsteren voor larvenconcentraties en afmetingen. De grootte laat zien of er lokale productie plaats vindt. Daarnaast wordt ism Deltares gebruik gemaakt van een stromingsmodel om transport te berekenen of transport vanuit de Grevelingen mogelijk is.

De uitgevoerde modelstudie en veldmetingen suggereren dat zowel aanvoer van platte oesterlarven vanuit de Grevelingen als lokale productie van larven plaats kan vinden.

Publicaties