Nieuws

Iets minder plastic in stormvogelmagen

Gepubliceerd op
27 oktober 2017

Zoals ieder jaar heeft Wageningen Marine Research in opdracht van Rijkswaterstaat een rapport uitgebracht omtrent de hoeveelheid plastics in magen van in Nederland gevonden Noordse Stormvogels. Dit is een graadmeter voor Nederlands en Europees beleid ten aanzien van zwerfvuil in het Noordzeegebied. In dit rapport zijn de trends tot en met 2016 uitgewerkt. De voorzichtige afname die vorig jaar voor het eerst werd waargenomen, heeft zich voorgezet.

Nog een lange weg te gaan

Hoewel de afnemende trend statistisch significant is, heeft nog altijd 91% van de stormvogels plastic in de maag. Gemiddeld bedraagt het aantal stukjes plastic per vogel nu 21 stukjes, met een gewicht van 0.28 gram. De grenswaarde van 0.1 gram plastic in de maag werd overschreden door 50% van de vogels. Voor de Noordzee hebben beleidsmakers een langetermijndoelstelling afgesproken dat dit bij hoogstens 10% van de vogels het geval mag zijn. Er is dus nog een lange weg te gaan, maar met een voorzichtig positieve vooruitblik.

Soms zijn ingeslikte plastics dodelijk; Een groot vel keukenfolie in de maag van stormvogel NET-2016-008 blokkeerde waarschijnlijk de doorstroom van voedsel waardoor de vogel door verhongering omkwam. Andere materialen in de maag waren een kleiner vel, een fragment en rubber elastiek (in apart flesje want verterend en kleverig).
Soms zijn ingeslikte plastics dodelijk; Een groot vel keukenfolie in de maag van stormvogel NET-2016-008 blokkeerde waarschijnlijk de doorstroom van voedsel waardoor de vogel door verhongering omkwam. Andere materialen in de maag waren een kleiner vel, een fragment en rubber elastiek (in apart flesje want verterend en kleverig).
Microbeads; De maag van stormvogel NET-2016-019 bevatte aluminium folie en een diverse serie van plastics (industrieel granulaat, draden, vellen, fragmenten en schuimvormig plastic. In stormvogels vinden we slechts zelden ‘microbeads’ omdat deeltjes van dat formaat meestal snel in de darm verdwijen en worden uitgepoept. Deze stormvogel had echter nog twee microbeads in de maag, heel kleine glasachtige bolletjes (midden boven in de foto)
Microbeads; De maag van stormvogel NET-2016-019 bevatte aluminium folie en een diverse serie van plastics (industrieel granulaat, draden, vellen, fragmenten en schuimvormig plastic. In stormvogels vinden we slechts zelden ‘microbeads’ omdat deeltjes van dat formaat meestal snel in de darm verdwijen en worden uitgepoept. Deze stormvogel had echter nog twee microbeads in de maag, heel kleine glasachtige bolletjes (midden boven in de foto)
Industriële plastic korrels; Gemiddeld hebben stormvogels tegenwoordig ongeveer 2 industriële plastic korrels in de maag, en ongeveer vijf maal zoveel gewich aan gebruiks afval. De maag van stormvogel  NET-2016-031 laat echter zien dat ook tegenwoordig nog wel eens vele pellets in een maag kunnen zitten (19 stuks, links op de foto) naast een hele reeks draadvormig (top) schuimvormig (rechts), velvormig (onder rechts) en fragment-vormig plastic afval. Het gewicht aan plastic in deze vogel was 0.7303 gram, ongeveer 2.5 maal het recente gemiddelde.
Industriële plastic korrels; Gemiddeld hebben stormvogels tegenwoordig ongeveer 2 industriële plastic korrels in de maag, en ongeveer vijf maal zoveel gewich aan gebruiks afval. De maag van stormvogel NET-2016-031 laat echter zien dat ook tegenwoordig nog wel eens vele pellets in een maag kunnen zitten (19 stuks, links op de foto) naast een hele reeks draadvormig (top) schuimvormig (rechts), velvormig (onder rechts) en fragment-vormig plastic afval. Het gewicht aan plastic in deze vogel was 0.7303 gram, ongeveer 2.5 maal het recente gemiddelde.