Faciliteit

Indoor algenkweeksystemen

De indoor faciliteiten van Wageningen Marine Research voor het kweken van microalgen bestaan uit incubators met de voorraad- en starterculturen voor verschillende algensoorten en klimaatkamers voor culturen op middelgrote schaal.

De temperatuur, lichtintensiteit en lichtcyclus van de incubator en klimaatkamer kunnen afzonderlijk worden ingesteld, afhankelijk van de behoeften van de algensoort die gekweekt wordt.

De voorraadculturen worden bewaard in kolven van 30 ml, terwijl de starterculturen in kolven van 100 ml worden gekweekt. De cultuur op middelgrote schaal vindt plaats in erlenmeyers van 3 liter of in plastic zakken van 25 liter (afhankelijk van de schaal waarop het experiment wordt uitgevoerd en het benodigde voedsel).

Algenculturen worden gekweekt in steriel zeewater dat is verrijkt met nutriënten. Het zeewater wordt rechtstreeks uit de Oosterschelde verkregen en ondergaat eerst een proces van sedimentatie. Na deze stap kan het water naar wens worden behandeld door het te filteren met behulp van een serie membraanfilters met verschillende maasgroottes (100 µm tot 0,2 µm).

Om het sterilisatieproces af te ronden, kan het water voor de voorraad-, starter- en erlenmeyercultuur (3 liter) worden geautoclaveerd. De plastic zakken van 25 liter worden gedurende een periode van 24 uur chemisch gesteriliseerd met natriumhypochloriet. Daarna wordt het residuvrije chloor geneutraliseerd met natriumthiosulfaat.

Na het steriliseren wordt het zeewater verrijkt met aanvullende nutriënten, waaronder nitraten, fosfaten, essentiële sporenelementen en vitaminen. Het toevoegen van nutriënten en het inoculeren van de algenculturen vindt plaats in een luchtstroomkast, zodat het risico van vervuiling van de cultuur door stofdeeltjes uit de omgevingslucht tot een minimum wordt beperkt.

Vooralsnog worden er in de faciliteiten van Wageningen Marine Research alleen zeesoorten gekweekt. Dankzij nieuwe experimenten waarbij de groei van microalgen in afvoerwater is getest, zijn er nu echter ook een aantal brak- en zoetwatersoorten toegevoegd aan het algenbestand.