Radio & TV

Jan Andries van Franeker bij Vroege Vogels over de afname van plastic in de magen van stormvogels

De hoeveelheid plastic die in de magen van Noordse stormvogels wordt gevonden, neemt al jarenlang af. Dit is best bijzonder, aangezien de hoeveelheid plastic in de oceanen alleen maar toeneemt. Het lijkt er op dat de Noordzee hier een uitzondering op vormt.