Project

Kennisondersteuning COP

De 'Community of Practice Multi-use Noordzee' (COP) is een netwerk waarin stakeholders kennis en ervaringen uitwisselen rond pilotprojecten om meervoudig ruimtegebruik op zee - door windenergie, natuur en voedsel te combineren en te versnellen. Dit project ondersteunt de COP met inhoudelijke kennis en advies.

Om een duurzame blauwe economie op een steeds drukker wordende Noordzee te kunnen realiseren, is meervoudig gebruik van de ruimte is cruciaal. Zo wordt er gezocht naar manieren om windparken op zee te combineren met natuurontwikkeling en voedselproductie. In pilotprojecten worden de verschillende mogelijkheden onderzocht. Om deze pilots te ondersteunen startten het Ministerie van LNV en RVO eind 2018 de 'community of practice multi-use Noordzee' (COP). Hierin wisselen stakeholders rond deze pilots kennis en ervaringen uit en gezamenlijk aan oplossingen voor problemen kunnen werken. Het project Kennisondersteuning COP ondersteunt de CoP met inhoudelijke expertise en advies.

Publicaties