Project

MESMA - Monitoring en evaluatie van ruimtelijke ordening op zee

Het EU FP7 project MESMA (Monitoring en evaluatie van ruimtelijke ordening op zee) focust op duurzame ruimtelijke ordening van de zee.

Via Europese samenwerking ontwikkelen we nieuwe concepten, modellen en richtlijnen voor monitoring, evalatie en implementatie van ruimtelijke ordening op zee, waarbij de ecosysteembenadering centraal staat. 

Om tot duurzame ontwikkeling van Europese zeeën te komen zal het project MESMA innovatieve methoden en geïntegreerde strategiën ontwikkelen. Deze zijn bedoeld voor regeringen, lokale autoriteiten en andere belanghebbenden en organen die zich bezig houden met planning en besluitvorming op zee op verschillende schaal (lokaal, nationaal, Europees). Het project loopt van 2009-2013.

Meer informatie: www.mesma.org