Project

Monitor Bruinvis

Onderzoek aan dieet- en contaminantenonderzoek aan gestrande bruinvissen werd t/m 2015 door IMARES uitgevoerd als onderdeel van het BO-project ‘Bruinvis - populatie, dieet en contaminanten’. Het onderzoek naar de doodsoorzaken van bruinvissen werd uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. Aangezien Nederland de wettelijke verplichting heeft om aan te tonen welke sterfte van gestrande bruinvissen gerelateerd is aan visserij, is onderzoek naar doodsoorzaken van gestrande bruinvissen met ingang van 2016 in een WOT-taak vastgelegd.

Deze taak bevat het pathologisch onderzoek aan dode bruinvissen dat op de Universiteit Utrecht wordt uitgevoerd. Het dieet- en contaminantenonderzoek is vastgelegd in het project KRM-monitoring bruinvissen. In dit project zijn ook vliegtuigtellingen van bruinvissen op het Nederlands Continentaal plat opgenomen.

Het WOT-project heeft tot doel het vaststellen van de doodsoorzaken van gestrande bruinvissen door sectie uit te voeren. Daarnaast worden weefselmonsters en magen verzameld voor vervolgonderzoek naar dieet en contaminantenbelasting.

Publicaties