Project

Monitoring opschaling MZI (Q2)

Monitoring van de effecten van opschaling van MZIs in de Waddenzee en Oosterschelde voor de draagkracht voor schelpdieren.

In de Nederlandse kustwateren is een transitie gaande van bodemberoerende mosselvisserij naar mosselzaadinvanginstallaties (MZI's). De vraag is hoe dit de draagkracht van de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Oosterschelde beinvloedt. In dit project wordt daarom onderzocht hoe de draagkracht van de Waddenzee en Oosterschelde verandert door de tijd heen en hoeveel de MZI mosselen en de overige natuurlijk voorkomende schelpdiersoorten daaraan bijdragen. We analyseren daartoe het vleesgehalte van mosselen en de groei van kokkels op basis van bestaande data vanuit de schelpdiermonitoring.

Publicaties