Project

NAPRO bruinvisonderzoek

Vliegtuigtellingen, dieet- en contaminantenonderzoek aan bruinvissen worden uitgevoerd in het kader van KRM-monitoring bruinvis.

Vliegtuigtellingen leveren kennis over aantallen en verspreiding van bruinvissen. Dieet- en contaminantenonderzoek aan bruinvissen levert meer kennis over oorzaken van sterfte van bruinvissen.

Publicaties